MAGÁNNYOMOZÁS

Társaságunk a biztonság ezen területén nagy tapasztalatokat szerzett mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban.  Ezen tapasztalatokkal rendelkező tanácsadókat alkalmaz, akik bármikor rendelkezésre állnak, hogy segítsenek bizalmas vállalati és egyéb kényes kérdésekben. Pld.:

– magánnyomozás

– tanácsadás

– pénzügyi vizsgálatok

– információs szolgáltatások

– üzleti hírszerzés ellen védelem

– informatikai védelem

– adat, információ, titokvédelem

Szeretnénk megemlíteni BIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÓ tevékenységünket. A szolgáltatás lényege, hogy a megbízóink  igényeit figyelembe véve elemezzük a társaságok biztonsági és vagyonvédelmi helyzetét. Igény szerint komplex kockázati analízisen alapuló biztonságvédelmi ajánlásokat dolgozzunk ki a biztonsági stratégiára, a szükséges szabályok és védelmi erőforrások optimalizálása tekintetében.

A szolgáltatásunkkal is megrendelőink igényeinek folyamatos és maradéktalan kiszolgálását szeretnénk biztosítani.

A fenti szolgáltatásunk elsődleges célja az ügyfél számára történő tájékoztatás, a teljes diszkréció.

Törvényes keretek mellett: Az út cégünk megismerésétől a szolgáltatás végrehajtásáig

Amennyiben a KEYGUARD Zrt. bemutatása során felkeltettük érdeklődését és igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat, kérjük jelentkezzen!

Szakembereink személyesen felkeresik Önöket, felmérik igényeiket, melyek ismertében szakértelmükkel és szemléletükkel összehangolva elkészítjük ajánlatunkat. Pozitív visszajelzés esetén megkezdjük a adott szolgálati helyen alkalmazandó kollégák felkészítését a helyi sajátosságokra. Ezzel egyidejűleg elkészítjük a szerződés- és szolgálati utasítás tervezetét, amelyek tartalmaznak minden olyan információt melyekre a feladatellátás során a vagyonőrnek szüksége lehet.

A szerződés aláírását követően cégünk megkezdi a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

Napjainkban egyre  nélkülözhetetlenebbé válnak azok a biztonsági szolgáltatások, amelyek a elmúlt évtizedekben a hazai és nemzetközi vállalatok számára szinte mindennapi szükségletté váltak. Az is bebizonyosodott, hogy a megbízók számára csak azok a vállalattok nyújthatnak eredményes és minden szempontból megtérülő szolgáltatásokat, amelyek nem csak a hazai környezetben rendelkeznek meghatározó tapasztalattal, hanem széles körű beágyazott és megbízható nemzetközi, az egész világra  kiterjedő kapcsolatrendszerrel, tapasztalattal és referenciával rendelkeznek.

Cégünk tulajdonosi szerkezetéből fakadóan mindezekkel rendelkezik. A cég vezetői és alkalmazottai több mint 30 éves szakirányú tevékenységet tudhatnak maguk mögött.

Munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek. Tevékenységük alapja az a több mint 30 év alatt felhalmozott ismeret és tudásanyag, a hazai  és nemzetközi jog betartása, a magas szakmai hozzáértés, a teljes körű diszkréció és magbízhatóság. Referenciákkal rendelkezünk a kormányzati szervezetek, nemzeti biztosítási alapok, ügyvédi irodák, korházak, magán- és állami vállalkozások vonatkozásában.

Megbízásaink sikeres teljesítéséhez a legmagasabb színvonalú technológiák alkalmazása is hozzájárul. Szoros együttműködésben dolgozunk szakmai szervezetekkel.

Cégünk jogelődjei és tulajdonosi körében a világ vezető biztonsági, vagonvédelmi cégek szerepelnek. Ennek megfelelően referenciáink is széles körűek az alábbi területeken:

Jelentősebb szolgáltatási tevékenységeinket az alábbi területeken ajánljuk:

– személy- és vagyonőrzés, védelem

– magánnyomozás, információgyűjtés

– komplex biztonságtechnikai elemzéseken alapuló tanácsadás,   kockázatelemzés

– speciális biztonsági tanácsadás és képzés

– biztonságtechnikai rendszerek tervezése, üzembe helyezése,   üzemeltetése

– pénz és értékkísérés

– poligráfiai vizsgálatok, wiretapping

– biztonsági tiszti szolgáltatások

Bár az objektumvédelem tűnik a legegyszerűbbnek a vagyonvédelmi tevékenységek közül, valójában legösszetettebb feladatrendszert tartalmazza. Az objektumvédelem kategóriába sorolhatók azok a klasszikus, élőerős szolgáltatásra épülő vagyonvédelmi tevékenységek, melyek legelterjedtebbek és mindenki számára ismertek. Találkozhatunk vagyonőrökkel irodaházak recepcióin, gyárak, üzemek teher és személyportáin, egyéb telephelyek kapuinál, vagyis mindenhol ahol a vagyonvédelem fontos.

Jellemzően a következő szolgáltatások ellátása kerül tervezésre objektumvédelem esetén egy mélyreható és precíz biztonsági audit végrehajtása után:

– személyek, gépjárművek hagyományos és központi számítógépes   rendszer alkalmazásával történő ki- és beléptetése

– csomag és ruházat átvizsgálás

– szállítmányok, rakományok tételes ellenőrzése

– árukészletek időszakos ellenőrzése

– selejtezési feladatok végrehajtása

– magánterületekre belépő gépkocsik vezetőinek alkoholos szondáztatása

– recepciós feladatok ellátása

– belső és külső járőrözési feladatok végzése

– továbbá olyan komplex feladatokat is elvégezhet a biztonsági szolgálat,   amely a belső területek ellenőrzésétől a veszélyes  gépek közelében   munkát végzők ellenőrzésén át speciális adminisztrációs feladatok   végrehajtására is kiterjedhet.

Az ipari területek vagyonvédelmi feladatainak emberi oldala

Fontos, hogy az objektumvédelmi szolgáltatásokhoz olyan emberi erőforrás párosuljon, aki a helyszínen szakszerűen, az előírásoknak megfelelően és hatékonyan lép fel ha arra szükség van, ezzel a felelősség bizonyos részét is átvállalva a Megbízótól.

Formaruhás  vagyonőreink megjelenésükkel, tevékenységükkel és magatartásukkal is tükrözik társaságunk üzletfilozófiáját, minőség iránti elkötelezettségét és úgyszintén részesei a bizalomépítésnek. Ők illetékesek – az adott területen – akik segítséget nyújthatnak esetleges probléma esetén, illetve intézkedéskor a kellő tekintéllyel és szakértelemmel képviselik a Megbízót.

Személy és vagyonőrzés, védelem

Alaptípusok:

– diszpécserszolgált

– hostess szolgálat

– rendezvény biztosítás

– objektumvédelem

Kiválasztás, kiképzés, továbbképzés

Munkavállalóink 25-45 év közötti, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgárok. Kiválasztásuk szigorú szabályok szerint történik.

Minden jelentkezővel pszichológia tesztet töltetünk ki, mely munkavállalóink személyiségét és intelligenciaszintjét térképezi fel különös tekintettel a szakmai szempontból lényeges személyiségjegyekre. Kiértékelés számítógép segítségével történik. A három hónapos próbaidő alatt az alapfelkészítésen túl az új biztonsági őrök részt vesznek egy általános elméleti oktatáson.

A munkavállalók alaposabb megismerése érdekében környezettanulmányt végzünk a kiválasztott személy munkahelyi, illetve lakóhelyi környezetben és értékeljük szakmai munkájukat.

Az őrök minden évben továbbképzésen vesznek részt. Ezeken a  foglalkozásokon az elméleti tudnivalók mellett gyakorlati kérdések megvitatására is sor kerül.

Fegyvervizsgával rendelkezőknek lőgyakorlatokat szervezünk.

Kiképzési rendszerünk harmonikusan illeszkedik Megbízóink differenciált igényeihez. Munkatársainkat a személy- és vagyonőrzésről szóló 1998. évi IV. törvény szerinti munkavégzésre készítjük fel. Speciális kiképzéseket biztosítunk a sajátos veszélyforrású környezettel bíró feladatok ellátására.

A Zrt.vezetői közül többen részt vettek az International Securiti Anti-Terror Institute szervezetének képzésein ahol minőségi képzésben és felkészítésben részesültek. A képzés részvétele után képese tudásukat továbbadni.

Minőségi törekvéseinkre jellemző, hogy képzési tematikáink az elméleti fejezetek mellett jelentős figyelmet fordít a pszichikai felkészítésre, a konfliktus kezelésekre rendkívüli eseményeknél, a kommunikációs készségek fejlesztésére, idegi megterheléssel járó stresszhelyzetek kezelésére, az önvédelem és fegyveralkalmazás gyakorlására.

Ruházat, felszerelés

A KEYGUARD Zrt-nél szolgálatot teljesítő vagyonőrök a cég imagének megfelelően formaruhában, a megfelelő önvédelmi eszközökkel felszerelve végzik munkájukat. Megbízói igény esetén konkrét formaruhát tudunk biztosítani.

Árú és egyéb szállítmányok kisérése

Vállaljuk  speciális vagyonvédelmi feladatok végrehajtását, őrzését, kisérését vasúton és közúton egyaránt. (pld.: különösen veszélyes árú és egyéb szállítmányok kísérése, ital és dohányárúk kisérése, stb.)

A szállítmányt kísérő biztonsági őrség feladata, jogai és kötelezettségei a feladatra kidolgozott Őrzési Utasításba van rögzítve. Őrzi és védi a szállítmányt a Szállítmányőrzési és kisérései terv alapján.

A biztonság növelése érdekében a pénz és értékszállításra vonatkozó különböző útvonal variációkat dolgozunk ki. Feladatuk, hogy megakadályozzák a szállítmány megközelítését illetéktelen személyeknek. A jármű meghibásodása vagy más veszélyt előidéző ok esetén a szállítmány kisérési tervben meghatározott jellel megállítja a szállítóeszközt. A szállítóeszköz megállítását követően őrzési feladatot lát el.

Fegyveres futárszolgálat

A KEYGUARD Zrt. felkérés esetén vállalja titkos,  bizalmas dokumentációk, műszaki tervek, pályázati anyagok, egyéb iratok és adathordozók gyors, pontos és biztonságos továbbítását, kézbesítését.

Járőrözés

Járőrözés működési alapgondolata az, hogy több ügyfélnél egyazon őrrel , ily módon kedvező költséggel végezzünk biztonsági- analizáló- és megelőző tevékenységet azzal a céllal, hogy védelmet teremtsünk olyan károk ellen, melyek gondatlanság, hanyagság, vagy bűnös tevékenység miatt keletkezhetnek. (pld.: tűzeset, behatolás, lopás,rablás, egyéb károkozás, folyadék gázszivárgás, stb.) Ezen szolgáltatás igénylése különösen hasznos lehet lakóparkokban.

A rendkívüli speciális pszichikai és fizikai állóképességet igénylő munkakörre a már több éve társaságunknál dolgozó, kipróbált alkalmazottaink közül, szigorú normákat tartalmazó teszteléssel választjuk ki állományunkat . Munkatársaink továbbképzése folyamatos,  elméleti és gyakorlati területen.